Časté otázky na pohovore

Príprava odpovedí v časti „Výber vhodnej pozície“ Vám značne uľahčí aj pracovné pohovory. Budete už mať premyslené odpovede na otázky, ktoré sa personalisti a konzultanti často pýtajú.

Počas pohovoru aktívne počúvajte, snažte sa byť prirodzený v prejave a vždy si vopred premyslite Vaše odpovede na otázky. Odpovedajte priamo, otvorene, pokúste sa byť konkrétny, prípadne uvádzať aj príklady z praxe. Nezabudnite, že o Vás veľa prezrádza aj reč tela. Váš stisk pri podávaní rúk by mal byť pevný, udržiavajte očný kontakt počas pohovoru so všetkými jeho účastníkmi.

Ak sa uchádzate o pracovné miesto vo veľkých medzinárodných spoločnostiach, často musíte absolvovať tri a viac stretnutí na rôznych úrovniach, k tomu jazykové či osobnostné testy. Dôvodom tejto zdanlivej byrokracie je často enormný záujem zo strany uchádzačov a potreba zabezpečiť, aby boli prijatí tí „praví“ kandidáti na danú pozíciu.

Skúste sa zamyslieť a zástupcom firmy položiť na záver každého stretnutia otázku ohľadom práce, pracovného tímu alebo firemnej kultúry. Ak by ste nemali žiadne otázky, znamenalo by to, že nemáte veľký záujem o danú prácu.

Bežné otázky na pohovore

 • Okrem štandardnej sumarizácie údajov z Vášho životopisu a dotazov na Vašu predstavu o budúcom pracovnej náplni, na ktorú ste reagovali, sa pripravte na detailnejšie skúmanie pracovných skúseností:
 • Čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v poslednom zamestnaní?
 • Čo bola pre Vás najväčšia výzva a ako ste ju zvládli?
 • Čo Vás motivuje k lepšiemu výkonu?
 • Akú rolu ste mali pri práci v tíme?
 • Zhodnoťte Váš prínos v rámci tímu.
 • Povedzte nám o niekom, s kým bolo pre Vás náročné spolupracovať.
 • Povedzte nám o situácii, keď ste iniciovali nápad alebo myšlienku?
 • Povedzte nám o situácii, keď ste riešili náročný problém?
 • Kedy ste sa naposledy poučili zo svojich chýb?
 • Popíšte, v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo.

Pripravte sa aj na to, že Vám položia otázky, ktoré priamo nesúvisia s pracovnou pozíciou. Chcú zistiť, aký ste kreatívny a ako zvládate nečakané situácie. Napriek všetkému, buďte sami sebou! Váš budúci zamestnávateľ s Vami uzatvára dôležitú zmluvu a prijíma Vás do tímu. Chce mať pri sebe tých správnych ľudí.

Nezabúdajte na Vašu cenu! Dôležité je vedieť svoju cenu a jasne ju komunikovať na pohovore. Nečakajte, že Vám konzultant/personalista povie plat, ten skôr očakáva od Vás.