Contracting

Služba Contracting je zabezpečenie plného chodu projektu vrátane všetkých koordinačných činností a potrebného počtu kvalifikovaných zamestnancov. Ide o zmluvný vzťah, ktorý má za úlohu prenesenie zodpovednosti za určitú oblasť na externého partnera – na HR CUBE. Zabezpečíme odborné alebo manažérske kapacity v presne definovanom období, zvyčajne s cieľom prevziať špecifickú rolu či vykonať konkrétnu zmenu v spoločnosti.  Tento spôsob poradenstva prináša rýchle výsledky v oblasti, pre ktorú bol „kontraktor“ prijatý, a navyše pri ňom dochádza k prenosu informácií, znalostí a schopností na vlastných zamestnancov spoločnosti.