Executive search

Executive search je metóda výberu zamestnancov priamym oslovením. Odporúčame ju vždy, keď jednoducho potrebujete špičkového pracovníka na konkrétnu pozíciu.  Najmä pri odborných pozíciách, strednom a vrcholovom manažmente, prípadne pri projektoch, pri ktorých sa vyžaduje zachovanie diskrétnosti. 

Hlavným znakom headhuntingu je maximálna diskrétnosť. Špičkový odborník je totiž „nedostatkovým tovarom“ v akejkoľvek dobe. Disponujeme bohatou a pravidelne aktualizovanou databázou, ktorá zaručuje dobré výsledky vo veľmi prijateľnom čase.

Vzhľadom k špecifikám daného výberu sa každý projekt dohaduje s klientom individuálne. Executive search – priame vyhľadávanie u nás:

  • - Detailná a odborná analýza požiadaviek klienta a prípadná asistencia pri špecifikácii požiadaviek
  • - Príprava a vzájomné odsúhlasenie zoznamu potenciálnych zdrojov kandidátov
  • - Diskrétne vyhľadanie a identifikácia potenciálnych kandidátov. Ozrejmíme im pracovnú pozíciu na profesionálnej úrovni tak, aby sme sa  mohli diskrétne dohodnúť o zmene pracovných aktivít. Počas celého procesu zachováme maximálne možnú anonymitu klienta
  • - Výber a overenie najvhodnejších kandidátov z odborného a osobnostného hľadiska
  • - Odporúčanie najvhodnejších kandidátov spĺňajúcich požiadavky klienta s cieľom predstaviť klientovi tých najlepších v danom odbore
  • - Službou Executive search získate aj  veľmi dobrý prehľad o situácii v odvetví. Zároveň si overíte vnímanie vašej spoločnosti ako potenciálneho zamestnávateľa.  Využitím tejto služby budete mať istotu, že ste urobili maximum pre výber kľúčovej pozície

Na overenie osobnostných predpokladov najmä pri manažérskych pozíciách odporúčame využiť našu službu Assessment center.