Outplacement

OUTPLACEMENT je profesionálna starostlivosť  o odchádzajúcich zamestnancov a tiež spôsob, ako znížiť negatívny dopad prepúšťania zamestnancov. Poskytujeme komplexnú profesionálnu podporu spoločnosti a zamestnancom pred, počas i po procese organizačných zmien, spojených so znižovaním počtu pracovníkov. Zameriavame sa na všetky skupiny pracovníkov, ktorých sa organizačné zmeny dotknú - na uvoľňovaných, ale i zostávajúcich zamestnancov a špeciálne na manažérov.

Outplacement s nami:

  • - dôkladné plánovanie reorganizácie a externej i internej komunikácie aby sa zachoval pozitívny image spoločnosti
  • - diskrétna komunikácia s pracovníkmi, ktorí dostali výpoveď, ich  psychická podpora a kariérne poradenstvo 
  • - poskytnutie informácií ohľadom aktuálnej situácie na trhu práce, ako v regióne, tak v špecializácii, v ktorej pracovali
  • - efektívna komunikácia so zostávajúcimi zamestnancami a udržanie produktivity ich práce a morálky
  • - komplexná príprava manažérov na neľahkú úlohu, ako zvládnuť celý proces organizačných zmien