Pre klientov

Ponúkame Vám riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Pripravíme Vám komplexné riešenie so zohľadnením Vašich aktuálnych individuálnych potrieb a želaní. Sme partnermi pre všetky zúčastnené strany. Ponúkame Vám skúsených špecializovaných konzultantov, znalosť lokálneho pracovného trhu a profesionálny prístup. Sme inovatívni a flexibilní, sledujeme zmeny na trhu a prispôsobujeme im naše postupy.

Nábory a výber kandidátov

HR CUBE Vám pomôže nájsť tých najlepších ľudí, ktorí posunú Vaše podnikanie dopredu. Vy sa stretnete len s tými kandidátmi, ktorí prešli našim dôkladným výberovým konaním či už hľadáte odborníkov na plný úväzok alebo zamestnancov na dobu určitú.

Recruiting

Executive search

Outplacement

Hodnotenie a rozvoj

Špičkoví ľudia na správnych pozíciách zabezpečia dosahovanie stanovených cieľov a prinášajú pre spoločnosť želané výsledky. Je preto nevyhnutné testovať vhodnosť zamestnancov na konkrétnu pozíciu.

Assessment Center

Development Center

Soft skills tréningy

Reference check

Teamwork a teambuilding

Personálny leasing

Personálny leasing

Contracting