Príprava na pohovor

Príprava na pohovor

 -Pátrajte:

Pokúste sa zistiť o spoločnosti čo najviac informácií. Využite nielen ich webovú stránku, ale zamerajte sa aj na články v odborných časopisoch. Pomôže Vám to zistiť aj interné informácie a naznačiť, aká je firemná kultúra organizácie.

 -Zamyslite sa nad sebou:

Ak si myslíte, že máte určité vlastnosti alebo schopnosti, uveďte dôvod, prečo si to myslíte a kde ste tieto schopnosti využili v praxi. Definujte si svoje očakávania.  Čo očakávate od pozície, na ktorú ste reagovali? Aké sú Vaše silné a slabé stránky, a najmä aké konkrétne úspechy ste dosiahli? Zamyslite sa aj nad neúspechmi a nad tým, ako ste sa z nich poučili a ako ste prípadné chyby odstránili. Pochváľte sa, nájdite pozitívne vlastnosti a situácie vo svojom pracovnom živote a pripravte si odpoveď na otázku: Prečo ste práve Vy vhodným kandidátom?

 -Naplánujte si cestu:

Zistite, kde sídli spoločnosť a ako dlho Vám bude trvať, kým sa tam dostanete. Rátajte aj s dopravnými zápchami a možnosťou parkovania. Váš neskorý príchod na pohovor určite neurobí dobrý dojem. Ak predsa len meškáte, čo najskôr o tejto skutočnosti informujte.

 -Zvoľte vhodné oblečenie:

Je kultúra organizácie neformálna a otvorená alebo hierarchická s formálnymi vzťahmi? Firemná kultúra Vám môže napovedať, či prísť na pohovor vo formálnom oblečení alebo si môžete dovoliť aj uvoľnenejšie a športovejšie. Nezabudnite, že prvý dojem je vždy veľmi dôležitý.

Táto príprava a premyslené odpovede Vám pohovor veľmi uľahčia a prispejú k tomu, aby ste našli zamestnanie, v ktorom budete dlhodobo spokojní. Zároveň tým dokážete svoju motiváciu, profesionalitu a cieľavedomosť, čo sú vlastnosti, ktoré každý ocení

Po pohovore

Buďte zdvorilý a poďakujte za pohovor! Aj ak náhodou viete, že daná práca nie je tá pravá pre Vás, personalista hneď po pohovore na Vás nezabudne. V budúcnosti možno bude pre Vás mať tú pravú ponuku.

Stačí napísať krátky email. S písaním neotáľajte, email napíšte najlepšie ihneď, keď sa vrátite domov.

Zvoľte vhodné oslovenie konzultanta, personalistu či vedúceho pracovníka, s ktorým ste hovorili.
Poďakujte za pozvanie na pohovor a čas, ktorý vám bol venovaný. Uveďte konkrétny deň pohovoru a pozíciu (prípadne jej kód), o ktorú ste sa uchádzali.
Uveďte kontaktné údaje, na ktorých vás je možné zastihnúť, ak sa ešte vyskytnú nejaké nezodpovedané otázky.
Napíšte, že sa tešíte na výsledky prijímacieho konania, prípadne ďalšie výberové kolá či informácie týkajúce sa pozície, o ktorú sa uchádzate.
Buďte stručný a jasný. Vašim jediným cieľom je poďakovanie a vyjadrenie ústretovosti k ďalším aktivitám.