Recruiting

Nájdeme vhodného kandidáta za jasne stanovených podmienok.  Efektívne vyhodnocujeme potreby našich klientov a vhodných kandidátov, pričom dokážeme nastaviť, resp. reflektovať očakávania oboch strán. Výsledkom je optimálny náborový proces garantujúci spokojnosť klientov i kandidátov.

Recruitmentový proces trvá v priemere 2 až 4 týždne. Počas celej doby sme pravidelne v kontakte s klientom a informujeme  ho o aktuálnej situácii. V prípade dohody Vám vieme flexibilne predstaviť kandidáta už v deň, keď sme ho vybrali, a tým skrátiť čas trvania výberu.

Recruitmentový proces u nás:

  • - Detailná a odborná analýza požiadaviek klienta a prípadná asistencia pri špecifikácii požiadaviek
  • - Vyhľadanie a identifikácia potenciálnych kandidátov najmä vo forme inzercie na pracovných serveroch a špecializovaných internetových stránkach a využitím výberu z internej databázy spoločnosti
  • - Výber a overenie najvhodnejších kandidátov z odborného a osobnostného hľadiska
  • - Odporúčanie najvhodnejších kandidátov spĺňajúcich požiadavky klienta
  • - Na overenie osobnostných predpokladov najmä pri manažérskych pozíciách odporúčame využiť našu službu Assessment center.