Reference check

Pri výbere kľúčových ľudí do vašej spoločnosti je dôležité mať naozaj komplexné informácie. Overovanie referencií a informácií pomôže vytvoriť lepší obraz o kandidátovi. Hlavným prínosom tejto metódy ja potvrdenie, resp. vyvrátenie zistení, ku ktorým dospel konzultant alebo klient v predchádzajúcich fázach a overenie všetkých predložených faktov.

Ide o spôsob, vďaka ktorému možno lepšie rozpoznať kandidátove vedomosti, zručnosti a skúsenosti prostredníctvom spoznania názorov ľudí, ktorí s ním pracovali alebo prišli do styku.