Soft skills tréningy

Tréningy mäkkých zručností / soft skills pomôžu k rýchlejšiemu dosahovaniu stanovených firemných cieľov.  Ponúkame ich v troch ucelených oblastiach, ale aj samostatné moduly podľa Vašich konkrétnych požiadaviek.

Komplexný rozvojový program:
1. Zrelá osobnosť
2. Predajné zručnosti
3. Manažment a Leadership

1. Zrelá osobnosť - moduly:
1.1. Tajomstvo efektívnej komunikácie a dobrých medziľudských vzťahov
1.2. Organizácia pracovného a voľného času, zosúladenie firemných a osobných cieľov
1.3. Typológia osobnosti, zvládanie stresu a riešenie konfliktov s využitím asertivity
1.4. Emocionálna inteligencia, sebapoznanie a sebaistota

2. Predajné zručnosti - moduly:
2.1. Profesionálne obchodné rokovanie, úspešný predaj a zvládanie námietok
2.2. Negociačné techniky a win-win metóda, zvládanie stresu a riešenie konfliktov
2.3. Telemarketing – budovanie vzťahov a predaj po telefóne, etiketa v obchodnom rokovaní
2.4. Typológia klientov a koučovací prístup ku klientom

3.  Manažment a Leadership – moduly:
3.1. Štýly vedenia, motivácia a hodnotenie, intergrita ľudského tela a psychiky manažéra
3.2. Koučing ako štýl vedenia ludí a koučing ako nástroj rozvoja osobnosti
3.3. Timemanagement a selfmanagement, minimalizácia časových strát
3.4. Efektívne vedenie porád, práca s tímom a mentoring
3.5. Biznis protokol a prezentačné zručnosti pre manažérov