Teamwork a teambuilding

Bezproblémová komunikácia a perfektne spolupracujúci kolegovia prispievajú k naplneniu celofiremných cieľov. To je ideálny stav, ku ktorému Vám pomôžeme sa priblížiť. Hlavným cieľom teambuildingu je utuženie a stmelovanie kolektívu, uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu rozhodnutiu. Vo veľkej miere ide aj o motiváciu zamestnancov, motivovať možno aj inak ako peniazmi.

Pri plánovaní a príprave teambuildingu je dôležitých niekoľko krokov. Radi a profesionálne Vám s nimi pomôžeme:

  • - Správne stanovenie cieľa: napr. stlmenie kolektívu, zoznámenia sa podriadených s novými manažérmi, integrita kľúčového zamestnanca....
  • - Výber vhodného programu a kvalitného školiteľa
  • - Hodnotenie a kvalitná spätná väzba

Kvalitný teambuilding vytiahne ľudí zo stresového pracovného prostredia. Kvôli určitému času potrebnému na „odhodenie pracovných bremien" a na naladenie sa na hravú vlnu by mal napr: outdoorový teambuilding trvať aspoň dva dni. V každom prípade sa zamestnanci zábavnou formou učia niečo o sebe, o svojich kolegoch a o práci v tíme.