Životopis a motivačný list

Životopis je Vašou prezentáciou a vytvárate ním prvý dojem. Venujte dostatok času a energie svojmu životopisu a motivačnému listu. Správne upravený životopis je taký, z ktorého dokáže personalista rýchlo zistiť najdôležitejšie skutočnosti spojené s danou pracovnou pozíciou. Podľa výskumu si personalista do 6 sekúnd vytvorí zo životopisu názor, či je daný uchádzač vhodný na danú pozíciu.

Správna štruktúra životopisu by mala obsahovať nasledovné informácie:

 1. Osobné údaje (meno, priezvisko, rok narodenia, trvalé  bydlisko)
 2. Najvyššie ukončené vzdelanie, prípadne doplnkové štúdium
 3. Pracovné skúsenosti (v chronologickom poradí od aktuálneho zamestnania k najstaršiemu). Uveďte činnosti, za ktoré ste boli priamo zodpovední
 4. Znalostná úroveň cudzích jazykov
 5. Úroveň PC zručností
 6. Certifikáty, prípadne absolvované tréningy

Praktické tipy: 

 • - Ak reagujte na viacero ponúk, vždy individuálne upravte životopis pre potreby danej pozície.
 • - Zdôraznite tie pracovné skúsenosti, ktoré čo najviac korešpondujú s prácou o ktorú sa uchádzate. 
 • - Berte do úvahy do akého typu spoločnosti reagujete a dajte si záležať na jeho obsahovej ale aj vizuálnej forme. 
 • - Americké spoločnosti oceňujú detailnejšie informácie o vašej pracovnej náplni či konkrétnych úspechoch. 
 • - Nemecké firmy majú radi prehľadnosť a štruktúrovane poskytnuté informácie. 
 • - V každom prípade k jednotlivým pracovným skúsenostiam poskytnite základné informácie o Vašej pracovnej náplni a úlohách. 
 • - Nebojte sa poskytnúť aj informáciu o dosiahnutí stanovených cieľov či úspechu, ktorý ste na daných pozíciách dosiahli.
 • - Údaje v životopise uvádzajte chronologicky od aktuálneho po najstaršie.
 • - Píšte svoj životopis koncepčne. Personalista sa pozerá na životopis ako na celok. V jeho očiach všetky časti životopisu tvoria organizmus, kde každá časť súvisí ostatnými časťami. Dajte svojmu životopisu svoj životný príbeh.

Motivačný list:

Hlavným cieľom sprievodného (motivačného) listu je presvedčiť personalistu, že práve Vy ste najvhodnejšou osobou na obsadenie danej pozície. Pokúste sa stručne vysvetliť, prečo by ste chceli vo firme pracovať a v čom by ste boli prínosom pre ich tím.

Štruktúra motivačného listu:

 1. Kontaktné informácie

V záhlaví motivačného listu určite uveďte: meno a priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt. Umožníte jednoznačne identifikovať, komu motivačný list patrí a v prípade, že ho zaujal, okamžite Vás môže kontaktovať. Pokračujte pozdravom a oslovením. V prípade, ak nepoznáte konkrétnu osobu, adresujte motivačný list na spoločnosť (napríklad „Vážená spoločnosť“)

 1. Pozícia

Prvý odstavec by mal definovať o akú pozíciu sa uchádzate a kde ste sa o nej dozvedeli.

 1. Motivácia

V druhej, najdlhšej časti, popíšte prečo sa o pozíciu uchádzate, čím Vás oslovila konkrétna ponuka.  Uveďte čo Vás zaujalo na spoločnosti a prečo práve Vy ste najvhodnejší kandidát.

 1. Zhrnutie

V treťom odstavci vyjadrite Vaše prianie doplniť potrebné informácie na osobnej schôdzke. Rozlúčte sa a ak je to možné, podpis tlačeným písmom doplňte aj vlastnoručným podpisom