vysokoškolské III. stupňa

Lead application developer

Zodpovednosť sa riadenie tímu Android vývojárov.

.NET programátor

Kandidát bude pracovať na novom medzinárodnom projekte.

Subscribe to RSS - vysokoškolské III. stupňa